مهندس ابراهیم کریمی

مهندس ابراهیم کریمی

Engineer Ebrahim Karimi

نام و نام خانوادگی:

 ابراهیم کریمی  

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی تکنولوژی جوشکاری

سوابق کاری:

 

-نوسازی مدارس

 – سرپرست تیم بازرسی غیر مخرب عرشه فلزی پل امام حسین مشهد

-نظارت پروژه اطلس

 -بازرسی از نیروگاه

– بازرس قطار شهری (بوژی )

– مشهد مال