مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

10 1.png1 1 سازنده انواع اسکلت های فلزی و بهترین سوله سازی در مشهد

هدف از انتشار مبحث دهم

هدف این مبحث تعیین حداقل ضوابط و مقرراتی است که در تحلیل، طراحی و اجرای ساختمان های فولادی جهت تامین ایمنی و بهره برداری مناسب، مورد استفاده قرار می گیرد. این مبحث شامل الزامات عمومی، الزامات طراحی، الزامات طرح لرزه ای، الزامات ساخت، نصب و کنترل و پیوست های (۱) و (۲) می باشد.

همراه با این مبحث باید ضوابط کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان رعایت شوند. همچنین سیستم های سازه ای ارائه شده در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان برای ساختمان های فولادی، ملاك تحلیل و طراحی سازه های این مبحث قرار می گیرند. کاربرد این مبحث در محدوده ساختمان های فولادی با کاربری های مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن می باشد.

سازه های خاص از قبیل پل های فولادی و سایر ساختمان های فولادی که برای تحلیل، طراحی و اجرای آن ها مقررات و ضوابط ویژه ای مورد نیاز باشد ، مشمول این مبحث نمی باشند

مبحث ده مقررات ملی ساختمان با عنوان طرح و اجرای ساختمانهای فولادی، دهمین مبحث از مباحث بیست و دوگانه مقررات ملی ساختمان است که از منابع مهم برای آزمون نظام مهندسی به خصوص در رشته عمران به شمار می رود.

هدف مبحث دهم مقررات ملی ساختمان تعیین حداقل ضوابط و مقرراتی است که در تحلیل، طراحی و اجرای ساختمانهای فولادی جهت تامین ایمنی و بهره برداری مناسب، مورد استفاده قرار میگیرد. 

کاربرد مبحث دهم

کاربرد مبحث دهم مقررات ملی در محدوده ساختمانهای فولادی با کاربری مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرای آن است. سازه های خاص از قبیل پلهای فولادی و سایر ساختمانهای فولادی که برای تحلیل، طراحی و اجرای آنها مقررات و ضوابط ویژه ای مورد نیاز باشد، مشمول این مبحث نیست.


دانلود ویرایش 1401


دانلود ویرایش 1392

کلمات

مبحث ۱۰ ویرایش ۱۴۰۱ – مبحث نهم مقررات ملی ساختمان -مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان-مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان-مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان

javanmard وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط تلفنی با کارشناسان ما

09151009700

ارتباط سریع